Informace pro rodiče

Mozkovar je celodenní hra pro děti a mládež, která se uskuteční v ulicích a parcích Prahy v neděli 23. října 2011. Mozkovar patří mezi tzv. šifrovací hry; to jsou jakési závody, kde je úkolem hráčů postupovat po stanovištích, přičemž umístění dalšího stanoviště se zpravidla dozvědí z řešení nějaké hádanky, rébusu, šifry či jiné úlohy.

V Mozkovaru soutěží 2–4 členné týmy ve dvou kategoriích: 11–14 let a 15–18 let.

Souhlas rodičů s účastí

Hráči mladší 15 let potřebují mít účast písemně povolenou od rodičů (bude kontrolováno na startu).

Lze využít tohoto formuláře.

Zajištění bezpečnosti hráčů

  1. Hra probíhá přes den, začíná v 9 hod. a končí v 17 hod, tj. v době, kdy je světlo.

  2. Hra se bude odehrávat ve  městě, v oblastech Dejvic, Šárky, Hanspaulky, Bubenče a Lysolají. Většina trasy hry vede parky, pěšími zónami či klidnými uličkami.

  3. Hry se účastní týmy, které se nesmí dělit, děti tedy budou vždy minimálně ve dvojicích, spíše však ve trojicích či čtveřicích.

  4. Po trase hry, minimálně na každém z devíti stanovišť, budou organizátoři, kteří budou kontrolovat postup jednotlivých týmů.

  5. Po celou dobu hry bude k dispozici tísňová linka na organizátory, pokud se týmy ztratí či budou mít jakékoliv jiné potíže. Mezi organizátory je několik osob s kvalifikací Zdravotník zotavovacích akcí akreditovanou MŠMT, kteří budou připraveni pomoci v případě zdravotních problémů, kdyby nějaké nastaly.