Pravidla Mozkovaru

 1. Mozkovar je týmová šifrovací hra pro hráče ve věku 11–18 let. Soutěží týmy o 2–4 členech ve dvou kategoriích: mladší kategorie pro hráče ve věku 11–14 let (do dne 15. narozenin) a starší kategorie pro hráče ve věku 15–18 let (do dne 19. narozenin). Kategorie je určena podle nejstaršího hráče v týmu. V každém týmu musí být alespoň jeden hráč starší 13 let. Hry se může zúčastnit maximálně 30 týmů v obou kategoriích dohromady. Účastníci hry mladší 15 let se musí na startu prokázat podepsaným souhlasem rodičů, že mohou hrát.
 2. Cílem hry je v co nejkratším čase projít všechna stanoviště a v cíli oznámit správné cílové heslo.
 3. Hra proběhne v neděli 23. října 2011. Hra bude odstartována přibližně v 9.00 výrazným a jasně identifikovatelným startovním signálem v prostoru startu, jehož místo zveřejní organizátoři do konce září 2011 (bude to v Praze, na místě dobře dostupném MHD). Od 8.30 zde bude probíhat prezence týmů. Hra končí v 17 hodin. Vyhodnocení a vyhlášení vítězů proběhne přibližně v 17.30 v prostorách cíle, jehož polohu obdrží účastníci v zapečetěné obálce na startu. 
 4. Hra je tvořena 9 stanovišti včetně stanoviště startovního a cílového. Na každém stanovišti získá tým zprávu o poloze stanoviště následujícího. Tato zpráva je povětšinou zašifrována či jinak komplikována. Šifry jsou voleny tak, aby nevyžadovaly speciální znalosti, testují především schopnost logického uvažování, analytické a kombinační schopnosti, tvořivost atd. Vyluštěný text zprávy je zároveň heslem, které může být vyžadováno na dalším stanovišti k vydání zprávy.
 5. Zprávy má u sebe organizátor (označený logem hry), který je na tichou žádost vydává a potvrzuje tuto skutečnost do karty týmu. Zpráva nemusí být vydána, pokud se k vyzvednutí nedostaví všichni členové týmu, v kartě týmu není potvrzena návštěva všech předchozích stanovišť nebo tým nezná řešení předchozí šifry.
 6. K některým šifrám lze získat nápovědy. Nápovědy na požádání vydává organizátor na příslušném stanovišti a vyznačuje vydání do karty týmu. Obdržení nápovědy přináší týmu časový postih, případně je zisk nápovědy podmíněn splněním speciálního úkolu.
 7. V průběhu hry je zakázáno
  • dělit tým (není-li na stanovišti jasně a zřetelně organizátory dělení týmu povoleno, například slovy na zadání: "při řešení tohoto úkolu se můžete rozdělit, členové týmu však nesmí opustit park, ve kterém se právě nacházíte");
  • používat k přesunům jiné prostředky než chůzi a MHD;
  • používat mobilní telefon a další prostředky mobilní komunikace (vysílačky apod.) k řešení úkolů, které jsou součástí hry (tento zákaz se netýká volání na nouzové číslo v případě úrazu, ztráty orientace či jiných nepředpokládaných komplikací);
  • záměrně sledovat jiné týmy (nesmíte se na někoho pověsit a nechat se vést);
  • žádat o pomoc s řešením šifry jakékoliv osoby mimo tým (ale je povoleno zeptat se na cestu nebo na nějakou informaci, o níž si myslíte, že vám pomůže s řešením, ne však na to, jak se šifra řeší);
  • spolupráce s jinými týmy jakékoliv kategorie, především poskytování rad ohledně řešení šifer či orientace jinému týmu a žádání o takové rady (není samozřejmě problém, pokud si od jiného týmu půjčíte gumu, kterou jste ztratili).
 8. Každá kategorie je hodnocena zvlášť. Rozhodující pro hodnocení je čas, kdy bylo organizátorům v cílovém stanovišti oznámeno správné cílové heslo. K tomuto času budou přičteny trestné minuty za případné využité nápovědy.

Poznámka pro zkušené hráče šifrovacích her:

Mozkovar je "dětská" šifrovačka, určená pro týmy, které nemají zkušenosti z her pro dospělé. Pokud jste již byli na nějaké "velké" (zvláště noční) šifrovačce (seznam třeba zde), Mozkovar pro vás není.
(Tato poznámka se týká jen her pro dospělé, účast např. na DNEM nebo na předchozích ročnících Mozkovaru :-) vás nediskvalifikuje.)